راهنمای فنی نخ های سوپا

در آزمایشگاه مرکزی کارخانجات سوپا برای بالا بردن ضریب اطمینان کیفی کلیه نخ و سوزنها ،آزمونهای زیر انجام می شود.

1-آزمون مقاومت نخ

2-آزمون اطمینان از اتصال محکم نخ و سوزن

3-آزمون قدرت استحکام گره

4-تطبیق نخ با استاندارد های بین المللی

نخهای بدون سوزن و کاربرد آن:

-کرومیک بدون سوزن برای بستن سررگها و بعضی از نسوج استفاده می شود.

-پلین بدون سوزن برای بستن سررگها سطحی تر استفاده می شود.

-سیلک بصورت تک رشته ای و چند رشته ای مورد مصرف دارد و برای بستن سر رگهای عمقی،البته رگهایی که بزرگتر هستند و مقاومت نخ و جذب نشدن آن رل مهمی را ایفا می کند استفاده میشود.

همچنین ضمائم روده هنگام عملهای شکم با سیلک که از مقاومت زیادی برخوردار است گره زده می شود.بطور معمولی سیلک بطول 45 سانتیمتر،60 سانتیمتر و از نظر تعداد رشته ها،8 رشته ای بسته بندی می شود ولی بر حسب سفارش طول و رشته های مورد تقاضا قابل تولید است.

انواع سوزن و کاربرد آن:

سوزن ها به اشکال مختلف وجود دارند که برحسب چگونگی محل عمل انتخاب و مصرف می گردند.

انواع سوزنها برحسب انحنای شکل ظاهری Curve:

-8/5 دایره معمولا در عملهایی که در دهان صورت می گیرد استفاده می شود.

- 2/1 دایره برای دوختن نسوجی که در نقاط عمیق قرار داشته و جای گردش دست جراح و سوزنگیر کم باشد استفاده می شود.

-8/3 دایره برای دوختن نسوجی که در نقاط سطحی قرار دارند استفاده می شود.

-4/1 دایره برای دوختن نسوجی که حالت برجستگی دارند مثل چشم،از آن استفاده می شود.

5-سوزن صاف Straight  معمولاً برای دوختن روده(کرومیک صفر و 0/2 راند سوزن استریت) و برای دوختن پوست (نایلون و سیلک 0/2 و 0/3 کاتینگ سوزن استریت)استفاده می شود.

انواع سوزنها بر حسب نوع سطح مقطع:

1-Round Bodied  راند با علامت اختصاری     که برای دوختن نسوج نرم که تیزی بیش از حد سوزن مد نظر نیست مثل ماهیچه از آن استفاده می شود.کد سوزن راند 1 می باشد.

2-Heavy Round Bodied  هوی راند با علامت اختصاری   و کد 2

3- Reverse Cutting  ریورس کات با علامت اختصاری    و کد3،برای دوختن نسوج سخت که نیاز به تیزی بیش از حد سوزن باشد استفاده می شود،مثل غلاف ماهیچه و پوست.

4-هوی ریورس کاتینگ Heavy Reverse Cutting با علامت اختصاری   و کد 4

5-تیپرکاتTapercut  با علامت اختصاری    وکد 5 با بیشتر نخها مونتاژ می شود و بیشتر برای دوختن Fascia  از آن استفاده می شود.

6-هوی تیپرکات Heavy Tapercut  با علامت اختصاری    و کد 6

7-اسپچولا Spatula با علامت اختصاری    و کد 7.بیشتر در اعمال جراحی پشم از آن استفاده می شود که نسج بیشتری را گرفته و کمتر خونریزی می دهد و بیشتر با نخهای بایلون و سیلک و بندرت با نخ کرومیک و سوپابن و پلی پروپیلن مونتاژ می شود.

8-بلانت پوینت Blont Point با علامت اختصاری    و کد 8 برای دوختن نسج کبد استفاده می شود و به آن سوزن کبدی نیز می گویند.

9-کاتینگ Cutting با علامت اختصاری    و کد 9 برای دوختن نسج سخت که نیاز به تیزی بیش از حد سوزن می باشد از آن استفاده می شود مثل پوست.

10-هوی کاتینگ Heavy Cutting با علامت اختصاری    و کد 0  (صفر).

سوزن های هوی Heavy

سوزنهای با سطح مقطع Round,Cutting

Reverse Cutting  و Tapercut  چنانچه قطر خارجی آن بیش از 2 برابر قطر داخلی باشد به سوزنهای هوی معروف است و در نقاطی که نسج بیشتر و یا قوی تری را می دوزند و نیاز به استحکام زیاد بدنه سوزن می باشداز آن استفاده می شود.برای مشخص شدن هوی بودن سوزن،کلمه Heavy روی برچسب نخ و سوزن درج می شود.

با آنکه نکات GMP (بهداشت شخصی-بهداشت محیط کار-مکان یابی مناسب برای تولید تا مرحله بسته بندی نیروهای متخصص و کارآزموده کارکرد مناسب ماشین آلات و تجهیزات)در فرآیند تولید نخ و سوزنهای ساخت شرکت سوپا به دقت رعایت می شوند برای بررسی و ردیابی مشکلات مصرف کنندگان محترم شماره سری ساخت BCH.NO روی بسته بندی نخ ها درج شده تا این اقدامات بطور صحیح و آسان قابل انجام باشد بوسیله BCH میتوان زمان تولید نخ و سوزن و کسی که نخ و سوزن را مونتاژ کرده شناسایی کرد.

BCH.NO:شماره سریال

روی بسته بندی نخ و سوزن شرکت سوپا شماره سریال بوسیله مهر چاپ می خورد و شامل 6 رقم می باشد.

رقم اول نشان دهنده ی سال تولید نخ و سوزن است.

رقم دوم  و سوم نشان دهنده آن است که نخ  و سوزن در پندمین هفته سال تولید شدن است.

رقم چهارم نشان دهنده آن است که نخ و سوزن در چندمین روز هفته تولید شده است.

رقم پنجم نشان دهنده آن است که نخ و سوزن در چنرمین شیف کاری تولید شده است،که معمولاً سه شیفت کاری وجود دارد (صبح-بعداز ظهر-شب).

رقم ششم نشان دهنده کد اپراتوری است که نخ و سوزن را مونتاژ کرده است.

لیبل-برچسب Labling

لیبل عبارت است از برچسب رنگی که بعد از بسته بندی اولیه نخ و سوزن بر روی مولتی وک اولیه چسبانده می شود.

رنگ لیبل نشان دهنده نوع نخ است که علاوه بر آن کد نخ و کلیه مشخصاتن نخ اعم از نام محصوص ،نوع نخ،نام شرکت سوپا ،ضخامت نخ بر حسب استاندارد USP و استاندارد METRIC،طول سوزن ،طول نخ و علامت اختصاری سطح مقطع سوزن ،شکل انحنای سوزن و سایر اطلاعات مربوط به نخ و وسوزن روی آن درج شده است.یکی از مسائل مهم که باید به آن توجه کرد همگونی نخ و سوزن داخل بسته بندی با Lable یا برچسب روی بسته بندی آن است.

رنگ لیبل نمایانگر نوع نخ است.

-رنگ استاندارد لیبل برای نخ و سوزنهای پلین زرو و رنگ استاندارد خود نخ نیز زرد می باشد.

-رنگ استاندارد لیبل برای نخ و سوزنهای کرومیک قهوه ای روشن و رنگ استاندارد خود نیز قهوه ای می باشد.

-رنگ استاندارد لیبل برای نخ و سوزنها سوپابن قرمز و رنگ استاندارد خود نخ سبز زیتونی یا بنفش می باشد.

-رنگ  استاندارد لیبل برای نخ و سوزنهای سیلک آبی و رنگ استاندارد خود نخ مشکی می باشد و در سایز های 0/6 به بالا گاهی به رنگ آبی می باشد.

5- رنگ استاندارد لیبل برای نخ و سوزنهای نایلون سبز و رنگ استاندارد خود نخ آبی روشن (یا سیاه در نخ های ظریف میکرو) می باشد.

6-رنگ استاندارد لیبل برای نخ و سوزنهای پلی پروپیلن سورمه ای و رنگ خود نخ نیز سورمه ای می باشد.

7-رنگ استاندارد لیبل برای نخ و سوزنهای P.V.D.F بنفش و رنگ لیبل آن نیز آبی تیره می باشد.

تعریف کد نخ و سوزن:

کد نخ و سوزن عبارت است از یک کد 8 رقمی که هر رقم آن نشان دهنده یکی از مشخصات نخ و سوزن می باشد.

بوسیله کد،نخ و سوزن مورد نظر شناسایی و درخواست خرید نیز توسط کد انجام می شود.

رقم اول نشان دهنده جنس نخ می باشد و عبارت است از یکی از هفت حروف لاتین:

P حرف اختصاری برای نشان دادن نخ پلین

Cحرف اختصاری برای نشان دادن نخ کرومیک

B حرف اختصاری برای نشان دادن نخ سوپابن

S حرف اختصاری برای نشان دادن نخ سیلک

Nحرف اختصاری برای نشان دادن نخ نایلون

Lحرف اختصاری برای نشان دادن نخ پلی پروپیلن

Vحرف اختصاری برای نشان دادن نخ P.V.D.F

رقم دوم کد نشان دهنده طول نخ می باشد که معمولاً نخهای تولید شده در شرکت سوپا دارای طول 75 سانتیمتر می باشد ولی گاهی بر حسب نوع کار جراح در طول های دیگر نیز مونتاژ می شود.

کد 1 نشان دهنده طول کمتر از 15 سانتیمتر می باشد.

کد 2 نشان دهنده طول 15 سانتیمتر می باشد.

کد 3 نشان دهنده طول 30 سانتیمتر می باشد.

کد 4 نشان دهنده طول 45 سانتیمتر می باشد.

کد 5 نشان دهنده طول 60 سانتیمتر می باشد.

کد 6 نشان دهنده طول 75 سانتیمتر می باشد.

کد 7 نشان دهنده طول 90 سانتیمتر می باشد.

کد 8 نشان دهنده طول 100 سانتیمتر می باشد.

کد 9 نشان دهنده طول 150 سانتیمتر می باشد.

کد 0 نشان دهنده طول 180 سانتیمتر می باشد.

رقم سوم و چهارم کد نشان دهنده سایز یا قطر نخ می باشد.بر حسب استاندارد USP هر چه عدد سایز بالاتر باشد نشان دهنده قطر کمتر نخ می باشد و به ترتیب عبارتند از:

2/0- 1/0- 0/0 -0/2 -0/3- 0/4- 0/5- 0/6- 0/7- 0/8- 0/9 – 0/10- 0/11

توضیح: در کد نخ و سوزن برای نشان دادن قطر نخ ممیز را حذف می کنند به این معنی که اعداد فوق در کد نخ و سوزن به ترتیب به شکل زیر نوشته می شود:

11-10-90-80-70-60-50-40-30-20-00-01-02

رقم پنج و ششم کد نشان دهنده طول سوزن است،که بین 5 تا 65 میلیمتر می باشد و بسته به نوع کار جراح طول آن متفاوت می باشد.

رقم هفتم کد نشان دهنده میزان خمیدگی سوزن می باشد،که به آن Curve سوزن نیز می گویند در ضمن رقم هفتم به ما می گوید که نخ ما یک سوزنه است یا دو سوزنه.

رقم هفتم کد یکی از ده حروف لاتین A-B-C-D-E-F-G-H-K-L می باشد.

A علامت اختصاری برای نشان دادن نخ های یک سوزنه که خمیدگی سوزن آن 4/1 دایره می باشد.

Bعلامت اختصاری برای نشان دادن نخ های یک سوزنه که خمیدگی سوزن آن 8/3 دایره می باشد.

C علامت اختصاری برای نشان دادن نخ های یک سوزنه که خمیدگی سوزن آن 2/1  دایره می باشد.

D علامت اختصاری برای نشان دادن نخ های یک سوزنه که خمیدگی سوزن آن 8/5  دایره می باشد.

E علامت اختصاری برای نشان دادن نخ های یک سوزنه که سوزن آن صاف است.

F علامت اختصاری برای نشان دادن نخ های دو سوزنه که سوزن های آن صاف است.

G علامت اختصاری برای نشان دادن نخ های دو سوزنه که خمیدگی سوزن های آن 2/1 دایره می باشد.

H علامت اختصاری برای نشان دادن نخ های دو سوزنه که خمیدگی سوزن های آن 8/3 دایره می باشد.

K علامت اختصاری برای نشان دادن نخ های دو سوزنه که خمیدگی سوزن های آن 4/1 دایره می باشد.

L علامت اختصاری برای نشان دادن نخ های یک سوزنه که خمیدگی سوزن آن 2/1 دایره و نخ آن لوپ است یعنی نخ ما نایلون و در ضمن دو سر نخ در انتهای یک سوزن فیکس شده است.

رقم هشتم کد نشان دهنده سطح مقطع سوزن می باشد،که هر یک از سطوح مقطع موارد کاربرد خاص خود را دارد و عبارتند از:

 علامت اختصاری برای سوزنهای راند با کد 1  برای سوزنهای معمولی و کد 2 برای سوزنهای راند هوی.

 علامت اختصاری برای سوزنهای ریورس کاتینگ با کد 3 برای سوزنهای معمولی و کد 4 برای سوزنهای ریورس کاتینگ هوی.

 علامت اختصاری برای سوزنهای تیپرکات با کد 5 برای سوزنهای معمولی و کد 6 برای سوزنهای تیپرکات هوی.

 علامت اختصاری برای سوزنهای اسپچولا با کد 7

علامت اختصاری برای سوزنهای بلانت پوئنت یا سوزنهای کبدی با کد 8

 علامت اختصاری برای سوزنهای کاتینگ با کد 9 برای سوزنهای معمولی و کد 0 برای سوزنهای کاتینگ هوی.