گاواژ چیست

گاواژ چیست؟
گاواژ بیماران از طریق سوند معده
تغذیه بیماران کمایی یا بیماران با کاهش سطح هوشیاری از طریق لوله معده می باشد و رژیم غذایی این بیماران می بایست بصورت مایع بوده بطوری که غذا براحتی از لوله معده عبور کند .

نکاتی که قبل از گاواژ باید رعایت نمود :
۱٫اگر بیمار دارای لوله تراکئستومی یا لوله تراشه است از نداشتن ترشحات مطمئن شوید در غیر این صورت ابتدا بیمار را ساکشن نموده و سپس عمل گاواژ را انجام دهید.
۲٫از قرار داشتن سوند معده در داخل معده اطمینان حاصل کنید بطوری که اگر با سرنگ ترشحات معده را بکشیم محتویات معده به داخل سرنگ برگشت یابند .
۳٫هر ۳ ساعت به میزان ۳۰۰ سی سی مایعات داده شود .
۴٫بعد از انجام پروسبیجر گاواژ بهتر است نیم تا یک ساعت بیمار بصورت نیمه نشسته باشد .
۵٫زمان نگهداری لوله معده ۵ تا ۷ روز می باشد .
۶٫جهت تعویض سوند معده به مراکز درمانی مراجعه نماید.
۷٫غذای بیمار را بعد از ۲۴ ساعت دور بریزید .
۸٫دمای غذای بیمار همسان با دمای اتاق باشد و از دادن غذای سرد و داغ به بیمار خود داری کنید .
روش انجام گاواژ
بعد از اطمینان از نداشتن ترشح و قرار گرفتن سوند در معده سوند معده را خم کرده ( بطوری که مانع از ورود هوا به داخل معده بیمار شود ) و سرنگ را جدا کرده و پیستون داخلی سرنگ را خارج کرده و پوسته سرگ را به سوند معده وصل می کنیم، ۳۰ تا ۵۰ سی سی آب را داخل سرنگ ریخته و سرنگ را به صورت عمودی و به طرف بالا و مستقیم گرفته و قبل از اتمام آب داخل لوله وعده غذایی بیمار را داخل سرنگ می ریزیم ( دقت داشته باشیم که هوایی داخل لوله بیمار نشود ) . بعد از اتمام غذا ۳۰ تا ۵۰ سی سی آب را داخل سوند معده ریخته تا لوله معده شسته شود .بعد از انجام گاواژ برای جلوگیری از وارد شدن هوا به معده بیمار،سوند معده را خم کرده و پس از شستشوی سرنگ پیستون را وارد سرنگ نموده و به سوند معده وصل می کنیم .