راهنمای سایز

برای اطلاع از چگونگی تعیین سایز خود می توانید از جداول زیر کمک بگیرید.
تمامی اندازه ها و ابعاد استفاده شده در جداول بر اساس واحد های سانتی متر و کیلوگرم می باشد.

سایز لباس های مردانه:

XS S M L XL ۲XL ۳XL
سایز اسپرت ۲ ۳-۴ ۵-۶ ۷-۸ ۹-۱۰ ۱۱-۱۲ ۱۳-۱۴
سایز شلوار جین ۲۸ ۳۰-۳۲ ۳۴-۳۶ ۳۸-۴۰ ۴۲-۴۴ ۴۶-۴۸ ۵۰-۵۲
سایز کت و شلوار ۴۲ ۴۶ ۵۰ ۵۴ ۵۸ ۶۲ ۶۶
سایز قفسه سینه ۷۸-۸۴ ۸۷-۹۴ ۹۵-۱۰۲ ۱۰۳-۱۱۲ ۱۱۳-۱۲۲ ۱۲۲-۱۳۲ ۱۳۳-۱۴۸
دور کمر ۶۸-۷۴ ۷۶-۸۲ ۸۳-۸۹ ۹۰-۹۹ ۱۰۰-۱۰۹ ۱۱۰-۱۱۹ ۱۲۰-۱۳۴
دور باسن ۸۱-۸۶ ۸۹-۹۴ ۹۵-۱۰۲ ۱۰۳-۱۱۲ ۱۱۳-۱۲۲ ۱۲۳-۱۳۰ ۱۳۱-۱۴۲

چگونگی اندازه گیری:

  1. سینه : ناحیه دور پر ترین قسمت سینه را اندازه گیری کنید.

  2. کمر : ناحیه دور باریک ترین قسمت کمر را اندازه گیری کنید.

  3. باسن : پا ها را در کنار هم قرار دهید و بایستید ، دور پر ترین قسمت باسن را اندازه گیری کنید.

انتخاب سایز درست:

زمانی که ابعاد بدن شما بین دو عدد از اعداد جداول بالا بود ، برای حالت جذب تر عدد کوچکتر و برای حالت آزاد تر لباس ، عدد بزرگتر را انتخاب نمایید.

سایز مناسب شلوار:

اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های کمر و باسن بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز باسن را مد نظر قرار دهید.

سایز مناسب بالا تنه:

اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های سینه و سرشانه بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز سینه را مد نظر قرار دهید.


سایز لباس های زنانه:

XS S M L XL
سایز اسپرت ۰-۲ ۴-۶ ۸-۱۰ ۱۲-۱۴ ۱۶-۱۸
سایز لباس عادی ۳۲ ۳۶ ۴۰ ۴۴ ۵۰
سینه ۷۸-۸۴ ۸۵-۸۹ ۹۰-۹۶ ۹۷-۱۰۵ ۱۰۶-۱۱۲
کمر ۵۷-۶۳ ۶۴-۷۰ ۷۱-۷۶ ۷۷-۸۳ ۸۴-۹۲
باسن ۸۴-۸۹ ۹۰-۹۵ ۹۶-۱۰۳ ۱۰۴-۱۱۰ ۱۱۱-۱۱۸
فاق ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۱

چگونگی اندازه گیری:

  1. سینه : ناحیه دور پر ترین قسمت سینه را اندازه گیری کنید.

  2. کمر : ناحیه دور باریک ترین قسمت کمر را اندازه گیری کنید.

  3. باسن : پا ها را در کنار هم قرار دهید و بایستید ، دور پر ترین قسمت باسن را اندازه گیری کنید.

  4. فاق : طول قسمت داخلی پا، از زمین تا قسمت انتهایی فاق را اندازه گیری کنید.

انتخاب سایز درست:

زمانی که ابعاد بدن شما بین دو عدد از اعداد جداول بالا بود ، برای حالت جذب تر عدد کوچکتر و برای حالت آزاد تر لباس ، عدد بزرگتر را انتخاب نمایید.

سایز مناسب شلوار:

اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های کمر و باسن بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز باسن را مد نظر قرار دهید.

سایز مناسب بالا تنه:

اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های سینه و کمر بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز سینه را مد نظر قررار دهید.
 

سایز لباس های نوجوانان : (سنین ۷ تا ۱۲)

S M L XL
سایز ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۴-۱۶ ۱۸-۲۰
قد (سانتی متر) ۱۲۷-۱۴۵ ۱۴۷-۱۶۰ ۱۶۲-۱۷۰ ۱۷۲-۱۸۲
وزن (کیلوگرم) ۲۷-۳۹ ۴۰-۵۲ ۵۳-۶۲ ۶۳-۶۸

چگونگی اندازه گیری:

قد : فرد باید بدون کفش با پاهای جدا از هم از پشت به دیوار بچسبد و قد او از زمین تا بالای سرش اندازه گیری شود.
 

سایز لباس های کودکان:

سایز سن (ماه) قد (سانتی متر) وزن (کیلوگرم)
۳M ۰-۳ -۵۸ ۳-۴.۵
۶M ۳-۶ ۵۸-۶۳ ۴.۵-۶
۹M ۶-۹ ۶۴-۷۲ ۶-۷.۷
۱۲M ۱۲ ۷۳-۷۹ ۷.۷-۱۰
۱۸M ۱۸ ۸۰-۸۴ ۱۰-۱۱.۵
۲۴M ۲۴ ۸۵-۹۰ ۱۱.۵-۱۲.۸
۲T ۲ ۸۵-۹۰ ۱۱.۵-۱۲.۸
۳T ۳ ۹۱-۹۶ ۱۳-۱۵
۴T ۴ ۹۷-۱۰۴ ۱۵.۵-۱۷
۵ ۵ ۱۰۵-۱۱۲ ۱۷-۲۰
۶ ۶ ۱۱۳-۱۱۹ ۲۰-۲۲
۶X ۶-۷ ۱۲۰-۱۲۵ ۲۳-۲۴.۵
۷ ۷ ۱۲۶-۱۳۰ ۲۵-۲۷